VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Asociaţiei Societatea Romană de Protecţia Mediului sunt :

 1. Promovarea unor forme de colaborare şi ajutorare reciprocă între autorităţi locale, companii  şi societate civilă în vederea prevenirii poluărilor accidentale.
 2. Organizarea unor activităţi proprii pentru formarea şi perfecţionarea profesională a persoanelor interesate de intervenţia în izolarea şi securizarea ariilor poluate.
 3. Dezvoltarea unor proiecte care pot aduce reale beneficii mediului înconjurător.
 4. Afilierea sau asocierea la organizaţii din ţară şi străinătate care au scopuri compatibile cu ale Asociaţiei.
 5. Organizarea unor baze de date şi informaţii precum şi a unui corp de specialişti în domeniul protecţiei mediului capabili să analizeze şi să ofere soluţii pentru rezolvarea problemelor majore ale domeniului.
 6. Consolidarea parteneriatului cu administraţia publică centrală, prin realizarea unor întâlniri periodice, cel puţin anuale.
 7. Promovarea unor politici publice favorabile mediului.
 8. Monitorizarea calităţii mediului.
 9. Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător în rândurile publicului larg.
 10. Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea în domeniul principal şi conex, în vederea îmbunatăţirii calităţii mediului.
 11. Realizarea unor cursuri de pomovare, informare şi conştientizare;
 12. Susţinerea dezvoltării agriculturii ecologice şi a domeniului ecologic;
 13. Conceperea, scrierea, dezvoltarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană nerambursabila;
 14. Susţinerea dezvoltării şi cultivării educaţiei civice în rândul tinerilor, pentru dezvoltarea societăţii civice, prin derularea şi implementarea unor activităţi, acţiuni şi proiecte pentru atingerea scopului;
 15. Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională de calificare, recalificare şi/sau specializare, acreditate;
 16. Prestarea serviciilor de consiliere, orientare în cariera şi plasare pe piaţa muncii;
 17. Prestarea serviciilor de formare profesională continua.