VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Beneficiar   Asociatia Societatea Romana de Protectia Mediului
CUI/Cod fiscal 26392820
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si   comunicatiilor
Operaţiunea Sprijinirea accesului la broadband si la serviile conexe
Număr de referinţă SMIS 40825
Denumire proiect Modernizare infrastructura IT in cadrul Asociatia Societatea Romana de Protectia Mediului
Contract de finanţare (număr şi data încheierii) Nr. 783/311 din 24.05.2013
Locul de implementare al proiectului Strada Poiana Câmpina nr. 2, Bloc B6, Scara A, Etaj 3, Apartament 13, sector 6, București

 

Obiectivul general :

 • Cresterea utilizatii TIC la nivelul Asociatiei Societatea Romana de Protectia Mediului, prin sustinerea conectarii la broadband precum si prin consolidarea infrastructurii TIC, in vederea cresterii competitivitatii asociatiei.

 

Obiective specifice: 

 • Consolidarea infrastructurii IT&C in cadrul asociatiei
 • Conectarea la internet broadband
 • Implementarea semnaturii electronice

 

Achizitiile urmatoare au fost efectuare:

 • Comunicat de presa privind demararea implementarii proiectului ;
 • Achizitionarea elementelor de identitate vizuala pentru fiecare dintre echipamentele achizitionate ;
 • Achizitia echipamentelor IT & C (inclusiv achizitionarea aplicatiilor informatice si a licentelor) ;
 • Achizitionarea serviciilor de internet broadband ;
 • Realizarea retelei LAN ;
 • Achizitia si implementarea solutiei de semnatura electronica ;
 • Achizitionarea website-ului dinamic si interactiv.
 • Achizitionarea domeniului
 • Achizitionarea etichetelor autocolante
 • Comunicat de presa privind finalizarea implementarii proiectului 

 

Rezultate:

Au fost indepliniti toti indicatorii din contractul de finantare si anume : 9 calculatoare conectate la o conexiune de Internet Broadband.